start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

 

Activiteiten

 

 

GEZAMENLIJK ETEN IN DE HOEKSTIEN

 

Uitnodiging voor 60-plussers

 

We zijn erg blij dat we na een lange tijd  jullie weer kunnen uitnodigen voor

het gezamenlijk eten in De Hoekstien op 20 oktober  en 17 november.

 

Jullie zijn van harte welkom vanaf 17.00 uur en ongeveer 18.00 uur gaan we dan aan tafel. 

Het menu is nog niet bekend. 

 

 

De kosten zijn € 7.50 p.p. 

 

Consumpties zijn daarbij niet inbegrepen.

 

Opgave een week van te voren bij één van de volgende dames:

 

Wimmie Snijder     Tel 499581

Rinny Pijpker         Tel 499307

José Kok.              Tel 499223

 

We hopen jullie dan weer te ontmoeten. 

 

Tot ziens!

 

 

*************

 

 

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure.

 

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan 'een bewoonbare wereld'. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren.

Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd worden die mensen tot nadenken wil brengen.

 

Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.

De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure en in twee scholen.

 

Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onderwerpen, waaronder ‘Groen Geloven’, ‘De kerk van morgen’ en ‘Kerkbeheer. Het centrale thema is TIJD. Ook is er een programma voor jongeren.

Op onze website – hoewel nog niet helemaal definitief - treft u meer informatie: www.friesekerkendag.nl.

Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 06 5788 2997.

 

 

 

 

 

 

*************         

 

        

Vocaal Ensemble Cantabile bestaande uit 20 zangers zoekt ter aanvulling van het koor enkele tenoren.

Het koor staat onder leiding van Rinny Pijpker en er wordt op maandagavond gerepeteerd in de PKN kerk te Sint Nicolaasga.

Bent u tenor en heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Chris de Wolf, voorzitter (cdewolf@home.nl). 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met dirigente Rinny Pijpker (rinny-pijpker@hotmail.com)

 

 

*************