start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
omhoog ^

activiteiten

 

Activiteiten

 

                                        Gezamenlijk eten        

                              UITNODIGING voor 50 plussers in Langweer

Vrijdag 6 december gaan we met elkaar een dagschotel eten bij

Brasserie AnderS in Langweer   

 

Wij hopen u daar om  17.30 uur te mogen begroeten

 

De kosten zijn voor eigen rekening      

Opgave voor 2 december bij

Wimmie Snijder  tel. 499581

Rinny Pijpker        tel   499307

Jose Kok               tel   499223

 

 

Op 15 januari eten wij weer om 17.00 uur in de Hoekstien!!

 

***

 

 

INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK

 

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.  

 

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

 

Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De door jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.

 

Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!  

Je waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of 1000 kun je gedurende de hele maand december kwijt in de DE-actiebox in de Hoekstien (maandagochtend 9.15 –10.00

uur en donderdagavond 19.30 – 22.00 uur) of in de collectezak (ponkje) in de kerk.

 

U mag de punten ook in een envelop inleveren bij Jetske de Jong Bredyk 4, Pieter Brinksma, Oasingaleane 18 of bij Reinoud de Boer Appelhof 47.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan willen we het graag bij u thuis ophalen.

Neem dan contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

 

Diaconie kerk Langweer en de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

 

 

***

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2019

Stichting

Diaconale Werkgroep Solidair Skarsterlan

 

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.  Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.

 

Daarom vragen wij u om het volgende:

Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.

 

Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

 

Op zaterdagmorgen 21 december van 10.00 - 11.00 uur    

 

Kerstpakket of houdbare levensmiddelen inleveren in de dorpskerk Langweer

Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma

Tel: 0513-499310 dan komt hij langs.

Als u na 21 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten,  secretaris Solidair (06-42391992)

 

Wij zien u graag en hopen op uw steun.

 

Namens Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

 

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

 

***

                                                       

 

 

KERSTVIERING

Uitnodiging voor dorpsgenoten van 55 +

 

Woensdag 18 december 2019

Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

In een gezellige ontspannen sfeer wordt op diverse wijze aandacht gegeven aan de beleving van Kerstmis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.
 

U bent van harte welkom!

Graag tijdig aanmelden maar uiterlijk tot maandag 16 december 12.00 uur bij:

Jetske de Jong, Bredyk 4

Tel. 0513-499738

of

Pieter Brinksma, Oasingaleane 18

Tel. 0513-499310

Of mailen naar diaconie@kerklangweer.nl

 

Na afloop is er een collecte en de opbrengst is bestemd voor de Voedselbank in Joure

 

Deze middag wordt u aangeboden door de diaconie van de dorpskerk Langweer