start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruiksplan.

fotoalbum.

orgelconcerten.

begraafplaatsen.

Pagina 18.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
organisatie

Wijken

 

    Wijk 1

Geertje Minnee, ouderling

Telefoon 499248

Jetske de Jong Beuckens, diaken

 

Huisterheide

Doniahiem

Houtvaartweg

Boornzwaag

Boornswaechsterdyk

Koevordehuis

Pontdijk

Doniapark

 

     Wijk 2

Bredijk

Molier

H.R.Vierstrastrjitte

Hoannekamp

Legemastersingel

Swannestrjitte

Doumastate

 

 

    Wijk 3

Pieter Brinksma, diaken

 

Foekjesteech

H.Dijkstraleane

Wieling

Tsjillanleane

Auke Piersstrjitte

Oasingaleane

Appelhof

Buorren

 

 

     Wijk 4

 Vacant  

Legebuorrren

Lyts Dijkje

Dyken

Idskenhuizen

Efterom

Stevenshoek

Weverstreek

Bolsward, Joure (verpleeghuizen)

Sint Nicolaasga  

Organisatie

 

Om als kerkelijke gemeente binnen de (plaatselijke) gemeenschap van betekenis te willen zijn is structuur noodzakelijk.

 

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn predikant, colleges, commissies, e.a. bezig om hier vorm aan te geven.  

 

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Secretariaat:

    Mevr. G. Minnee-Schalkers

Lyts Dykje 14

8525 GC Langweer

Tel. 0513-499248

 

Stichting Vrienden

van het Kerkgebouw te Langweer

Secretariaat:

    Mevr. E. Uythoven-Joren

Bredyk 15

8525 EP Langweer

    

Stichting Klokkenstoel Dijken

Secretariaat:

    Dhr. J. Plantinga

Tsjillanleane 30

8525 GR Langweer

 

Redactie Kerkblad

    Mevr. A. de Jong-de Jong

It Boerein  2

8523 NX Idskenhuizen

Tel. 0513-853637

E-mail: kerkblad@kerklangweer.nl

 

Redactie Website

    Mevr. E. Theel

    Mevr. A de Jong-de Jong

E-mail: webmaster@kerklangweer.nl

 

Koster

Kosterpoule

    Dhr. M.K. Brinksma (coördinatie)  

Oasingaleane 3                            

8525 EL Langweer                               

Tel. 06-10850222

 

Beheerder ‘de Hoekstien’

    Mevr. P. Wildschut -van der Meulen

Lyts Dykje 34

8525 GC Langweer

Tel. 06-12956947

pietiewildschut@hotmail.com                          

 

Commissie Orgelconcerten Langweer

Secretariaat

    J.W.M. Kuipers

Gaastweg 36

8521 JD  St Nicolaasga

Tel. 0513-431723