start.
geschiedenis.
organisatie.
agenda.
activiteiten.
jeugdwerk.
meditatie.
gebouwen.
gebruiksplan.
fotoalbum.
restauratie.
contact.
links.
beleidsplan.
anbi kerk.
anbi diaconie.
KERK LANGWEER
gebruiksplan 3

	Zaal

kerkzaal en galerij


Consistorie 


De Hoekstien

Normaal gebruik

kerkdiensten en gemeentevergaderingen
+- 150 zitplaatsen 

kerkenraad voor de dienst
	

Vergaderingen van de kerkraad, 
koffie en drinken, andere activiteiten

Aangepast gebruik per 1 september	

Maximaal 59 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers

Ouderling/diaken + voorganger


Vergaderingen en bijeenkomsten. Capaciteit: zoveel bezoekers als kan mits op anderhalve meter afstand.